• 5  of  24
Uploaded on:
07/10/2021 14:33:13
Type:
Asset
File Size:
12,68 MB
Dimensions:
3071 x 1441 pixels
469 views 1 download
Description: Gåvobrev från Henrik Lindenow till Övedskloster, i enlighet med sin avlidnes broders Holger Lindenows till Östergård vilja på 1000 daler, som skulle hos honom och hans arvingar förräntas till S:t Petri kyrka, med villkor att hans sex anor skulle vara uppsatt i kyrkan.
Daterad den 24 juni 1637. På pergament. Sigillet borta.
Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), sidan 449.
Se Magistraten i Malmö D 1:5 (Donationsboken), sidan 53.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2001-11-07
City: Malmö
Keywords:
S:t Petri kyrka
,
pergament
,
gåvobrev
,
Övedskloster
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
,
D 1:5
,
Donationsboken
,
Henrik Lindenow
,
24 juni 1637
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 229827