• 33  of  33
Uploaded on:
13/10/2021 13:17:39
Type:
Asset
File Size:
10,25 MB
Dimensions:
1902 x 1880 pixels
421 views 0 downloads
Description: Konung Fredrik II:s brev där han tillägger predikanterna i Malmö, vilka befunnits vara illa avlönade, ett vikarie vid Lunds Domkyrka som kallas Sankt Andrea Vikarie. Daterad den 11 januari 1580. På pergament. Sigillet kvar.
Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), sidan 336.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2001-11-07
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
brev
,
sigill
,
pergament
,
predikanterna
,
Lunds Domkyrka
,
Sankt Andrea Vikarie
,
11 januari 1580
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
,
Konung Fredrik II
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 230312