• 7  of  53
Uploaded on:
23/11/2023 09:46:12
Type:
Asset
File Size:
10,86 MB
Dimensions:
3354 x 2242 pixels
30 views 0 downloads
Description: Gårdsinteriör vid Södergatan 7. Detta är den s k Törnschärska gården, också kallad Solidars gård.
Enligt brandförsäkringen år 1828 var husen då ca 70 år gamla, dvs längorna byggda omkring år 1758. Gården köptes ca 1685 av borgmästaren Lars Persson Törnschiär, död 1691. Byggnaderna på fotografierna är alltså inte samma byggnader som stod på fastigheten när Törnschiär ägde den. Huset/gården har haft olika benämningar, beteckningar och adresser: Gård/hus nr 608, kvarteret 49 Oscar XIV; Södergatan 13, efter 1913 har den adress Södergatan 7; Törnschärska (även stavat Törnschiärska, Törnskärska) huset eller gården; Darins gård; Solidars gård
Photographer: Axel Paulsson
Date when image were taken: 1963-1966
City: Malmö
Keywords:
korsvirke
,
gammalt hus
,
äldre hus
   
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection / Axel Paulssons bildsamling  
ID: 245405