• 13  of  220
Uploaded on:
11/05/2017 13:11:15
Type:
Asset
File Size:
558,73 KB
Dimensions:
2952 x 2125 pixels
239 views 0 downloads
Description: När Kockums civila fartygsproduktion avvecklades 1987 fick företaget ett s.k “kompensations-projekt” av staten. Det gällde ombyggnad av personvagnar åt SJ - ett arbete som omfattade ca 1 650 000 arbetstimmar. SJ ansvarade för rivning av allt innehåll i vagnarna och avlägsnade all asbetsisolering. Kockums isolerade om (med godkänt material), återställde inredningen - delvis helt nytillverkad samt moderniserade och återlevererade vagnarna till SJ. Visning av utriven vagn - dvs helt tom vagnkorg - asbetssanerad - före renovering. Fr.v (längst fram) - dir Bo Marklund - “Invigningsförättaren”, statens representant, statssekreterare Ulf Westerberg. - okänd - Bo Nilsson - Kockums ansvarige för uppstart av projektet. - okänd
Photographer: -
Date when image were taken: 1987-04-03
Street, location: -
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
Kockums
,
interiör
,
ombyggnad
,
1987
,
SJ
,
personvagnar
,
kompensation
   
Archive collection: Kockums Mekaniska Verkstad
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00429, Kockums Mekaniska Verkstads AB  
ID: 2531