• 16  of  16
Uploaded on:
02/06/2017 13:44:36
Type:
Asset
File Size:
773,03 KB
Dimensions:
4000 x 2640 pixels
1911 views 2 downloads
Description: Hörnet av Almedalsgatan 1 och Rosendalsvägen 13, kvarter Almedal. Stockholmsvägen(ur bild) löper parallellt till höger om Rosendalsvägen(som löper som ett L runt halva kvarteret). Längst till vänster på Almedalsgatan syns innergården till en fastighet på Rosendalsvägen 3. På Rosendalsvägen 11, längst till höger i bild, växte fotbollsspelaren Bosse Larsson(född 1944)upp. Larsson var verksam i både MFF och det svenska landslaget. Tegelhuset bredvid med tidningen Arbetets reklamskylt är byggt 1929. Rosendalsvägen har fått sitt namn efter en fastighet som tidigare låg vid nuvarande kvarter Midhem. Intill Segekanalen vid Rosendal invigdes 1908 en kloakpumpstation ritad av stadsarkitekt Salomon Sörensen. Byggnaden står fortfarande kvar. Segekanalen(Sureån/Suran i folkmun)var en dräneringskanal som sträckte sig längs med järnvägen från Segeå till Slussplan. Segekanalen passerade också parallellt förbi Rosendalsvägen. Här tvättade kvinnorna i området sina kläder om sommaren. Tidigare kallades detta område för Kirsebergs/Lundavägens sjösida. Lommabuktens långgrunda strand sträckte sig då förbi nuvarande Rosendalsvägen. I slutet på 1800-talet uppfördes ett tiotal lantställen längs med Lundavägens sjösida. Villorna byggdes på den gamla betesmarken som sträckte sig ända ner till stranden och den sk Sandsjön. En av dessa villor var Almedal som har gett namn till både gatan och kvarteret på bilden. Under 1890-talet ägdes Villa Almedal av grosshandlare Elis Aspegren. I hans trädgård fanns en påkostad fontän och sällsynta trädarter. När Lommabukten så småningom utfylldes så förlorade både herrskapen och Backaborna sin badstrand vid Sandsjön. Längst till höger en inhägnad parkeringsplats i kvarter Skjutstallslyckan.
Fastighetskontorets ref: 141305-14904.
Photographer: Ulf Runehammar
Street, location: Lundavägen, Almedalsgatan
City: mALMOE
Keywords:
Malmö
,
skylt
,
reklam
,
skyltfönster
,
exteriör
,
husfasad
,
innergård
,
fasad
,
grönska
,
murgröna
,
Sol
,
neon
,
tegelhus
,
balkong
,
fönstervalv
,
Arbetet
,
bostadshus
,
dagstidning
,
trafikskylt
,
bågfönster
,
Kirseberg
,
stängsel
,
strand
,
Öster
,
MFF
,
parkering
,
grosshandlare
,
fotbollsspelare
,
gatuskylt
,
Rosendalsvägen
,
utfyllnad
,
Östra Förstaden
,
fransk balkong
,
inhägnad
,
Backarna
,
kvarter Skjutstallslyckan
,
Almedalsgatan
,
Stockholmsvägen
,
kvarter Almedal
,
båtfönster
,
bromsspår
,
Bosse Larsson
,
Segekanalen
,
Segeå
,
Suran
,
Sureån
,
Sandsjön
,
Lommabukten
,
Elis Aspegren
,
Villa Almedal
,
Kirsebergs sjösida
,
Lundavägens sjösida
,
dräneringskanal
,
järnvägen
,
stambanan
   
Archive collection: Fastighetskontoret i Malmö
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00176, Real Estate Office in Malmö  
ID: 30626