• 14  of  15
Uploaded on:
02/06/2017 14:28:08
Type:
Asset
File Size:
1,07 MB
Dimensions:
4000 x 2643 pixels
2667 views 1 download
Description: Triangeln, Södra Förstadsgatan ner mot Spångatan, Mjölnaregatan och Norra Skolgatan. Längst till vänster på Spångatan, rivningstomt i kvarter Falken. Kvarstående äldre bebyggelse i detta kvarter är uppförda av Malmö Arbetareförening Byggnads AB och fortsätter in på Mjölnaregatan 1-5. Marken donerades till föreningen av mjölnare Per Andersson(1798-1869) och detta gav upphov till gatans namn. Vidare förbi kvarter Örnen, Norra Skolgatans mynning. Vid Norra Skolgatan 10, kvarter Morkullan, skymtar Ungdomens Hus. Tidigare Folkets Hus, uppfört på initiativ av Malmö Arbetarrörelse våren 1893. På hösten samma år invigdes även Folkets Hus Teater i byggnadens festlokal. 1947 flyttade Folkets Hus med verksamhet till Nobeltorget och Ungdomens Hus flyttade då in på Norra Skolgatan. På 1960-talet anordnades även popklubben Bongo här under en period. I fastigheten bredvid, nr 12, låg en gång tidningen Arbetets huvudkontor. Lokalerna i kvarteret används numera av bl a MAF, Malmö Amatörteater Förening. På Spångatans högra sida kvarter Korpen. Spångatan är uppkallat efter Spånehusen som tidigare låg i detta område.
Fastighetskontorets ref: 110904-13718.
Photographer: Ulf Bjelkare.
Date when image were taken: about 1970
Street, location: Spångatan - Södra Förstadsgatan.
City: Malmoe
Keywords:
Malmö
,
ytterkläder
,
huvudkontor
,
reklam
,
skyltfönster
,
Södra Förstadsgatan
,
Triangeln
,
exteriör
,
husfasad
,
belysning
,
fasad
,
gatuliv
,
trafik
,
cykelställ
,
träd
,
cykel
,
skorsten
,
Arbetet
,
markis
,
dagstidning
,
trafikskylt
,
folkliv
,
bilar
,
gatlykta
,
fotgängare
,
bank
,
rivningstomt
,
Rådmansvången
,
Spångatan
,
Övergångsställe
,
Teater
,
högertrafik
,
kvarter Falken
,
kvarter Korpen
,
volvo
,
byggarbetsplats
,
rivning
,
kvarter Örnen
,
Mjölnaregatan
,
tv-antenn
,
energi
,
Folkets hus
,
ungdomens hus
,
MAF
,
sanering
,
skymning
,
Norra Skolgatan
,
affischtavla
,
billboard
,
reklamtavla
,
Herr Gårman
,
vägbelysning
,
Energisparkommittén
,
panoramafönster
,
kvarter Morkullan
,
Malmö Arbetareförening Byggnads AB
,
mjölnare
,
Per Andersson
,
Folkets Hus Teater
,
Malmö Amatörteater Förening
,
tidningen Arbetet
,
Axel Danielsson
,
redaktion
,
arbetarrörelsen
   
Archive collection: Fastighetskontoret i Malmö
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00176, Real Estate Office in Malmö  
ID: 30888