• 23  of  40
Uploaded on:
02/06/2017 14:28:55
Type:
Asset
File Size:
949,55 KB
Dimensions:
4000 x 2643 pixels
2040 views 0 downloads
Description: Triangeln, Rådmansgatan. Längst till vänster, kvarter Abboten, skymtar hörnet på Magistratskolan, tidigare Malmö Handelsgymnasium. Därefter bostadshus, ritade av August Stoltz, på Munkgatan, kvarter Munken, Klostergatan och kvarter Klostret. Klosteranknytningen i dessa kvarter bygger på en äldre, ej fastställd, teori att det i detta område(Övra Malmö)tidigare legat ett gråbrödrakloster. Längst till höger på bilden syns gamla Pildammsskolans gymnastiksal, kvarter Kaninen. Alla synliga byggnader i detta kvarter är rivna. På platsen ligger nu Triangelns köpcentrum. I bildens fond, Södra Förstadsgatan med kvarter Laxen.
Fastighetskontorets ref: 111105.
Photographer: Ulf Bjelkare.
Street, location: Rådmansgatan.
City: Malmoe
Keywords:
Malmö
,
butik
,
vinter
,
skylt
,
skyltfönster
,
pelare
,
Södra Förstadsgatan
,
Triangeln
,
exteriör
,
trottoar
,
husfasad
,
belysning
,
fasad
,
kvarter Kaninen
,
trafik
,
jul
,
julpynt
,
källarlokal
,
tegelhus
,
markis
,
trafikskylt
,
bilar
,
fotgängare
,
parkeringsautomat
,
enkelriktat
,
valvfönster
,
Rådmansvången
,
Rådmansgatan
,
skola
,
asfalt
,
Klostergatan
,
parkering
,
högertrafik
,
gymnastiksal
,
Pildammsskolan
,
Bilparkering
,
Vägskylt
,
tv-antenn
,
burspråk
,
August Stoltz
,
juldekorationer
,
julbelysning
,
kvarter Laxen
,
Skånska Banken
,
vägbelysning
,
kvarter Klostret
,
gamla Pildammsskolan
,
kvarter Munken
,
kvarter Abboten
,
Munkgatan
,
Magistratskolan
,
Malmö Handelsgymnasium
   
Archive collection: Fastighetskontoret i Malmö
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00176, Real Estate Office in Malmö  
ID: 30908