• 40  of  58
Uploaded on:
02/06/2017 14:38:17
Type:
Asset
File Size:
1,26 MB
Dimensions:
4000 x 2651 pixels
316 views 0 downloads
Description: I mars 1967 förvärvades fastigheten Gyllenstjärna 7 - Hedmanska gården. Den Hedmanska gården nämns första gången i Malmö rådstues protokoll åren 1503-1548. Den var då uppdelad på tre mindre gårdar. I mitten av 1800-talet ägdes fastigheten av Gabriel Hedman, som gett gården dess nuvarande namn. Det var också han som lät uppföra det fem våningar höga spannmålsmagasin i tegel, vilket i den första restaureringsetappen byggdes om till utställningslokaler åt Form/Design. Renoveringen av byggnaderna bedrevs mellan 1978-1982. Bildtext från jubileumsskriften - Fastighetskontoret 1939-1989. Fastighetskontorets ref: 370310.
Photographer: Ej identifierad.
Date when image were taken: 1980-tal.
City: Malmö.
Keywords:
Malmö
,
korsvirkeshus
,
restaurang
,
ingång
,
Hedmanska gården
,
utställningslokal
,
spannmålsmagasin
,
1980-talet
,
Gabriel Hedman
,
form
/
Design
   
Archive collection: Fastighetskontoret i Malmö
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00176, Real Estate Office in Malmö  
ID: 31134