• 2  of  231
Uploaded on:
08/06/2017 15:51:00
Type:
Asset
File Size:
2,65 MB
Dimensions:
1688 x 1632 pixels
245 views 1 download
Description: Malmö stads äldsta sigill. Ett äldsta bevarat fragment av sigillet finns på ett brev daterat 26 september 1350 i Rostocks stadsarkiv. Sigillet på bilden sitter på ett brev daterat 26 november 1356, förvarat i Lübecks stadsarkiv. Texten runt sigillet lyder: S’ VILLANORVM DE MALMØGHÆ , vilket kan översättas med " borgarnas i Malmö sigill".
På sigillets bild syns en romansk tegelkyrka med långhus, kor, absid och takryttare. Sannolikt är detta en avbildning av den ursprungliga romanska kyrkan i Malmö, dvs stadens kyrka som den såg ut före den nuvarande stadskyrkans (S:t Petris) uppförande.


(se även bildreferens:MSA1200018_08_Petrisigill).
Photographer: okänd
Date when image were taken: okänd
Street, location: okänd
City: Malmö
Keywords:
sigill
,
närbild
,
Malmö Lokaltrafik
   
Archive collection: Malmö Lokaltrafik
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00597, Malmö Lokaltrafik , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 37020