• 13  of  17
Uploaded on:
09/06/2017 08:23:45
Type:
Asset
File Size:
1009,11 KB
Dimensions:
2734 x 4074 pixels
1010 views 0 downloads
Description: Hörnet av Holmgatan 4 och Jörgen Ankersgatan 10, kvarter Gråbjörnen. Fastighet ritad av arkitektkontoret Jaenecke & Samuelsson och uppfört 1958. På tomten låg tidigare sju mindre hus som revs 1957 för att lämna plats åt denna byggnad. I fastigheten låg i många år ett postkontor(stängdes 2003). Jörgen Ankersgatan har fått sitt namn efter den framstående ämbetsmannen och rådmannen Jörgen Ankers som var verksam i Malmö under 1650-talet. Holmgatan är namngiven efter industrimannen Frans Henrik Kockums(1802-75) sommarbostad Villa Holmen. Denna ritades i nyklassicistisk italiensk stil av Wetzel från Tyskland och uppfördes 1839 i nuvarande kvarter Holmen(ej i bild). Villan låg just på en liten holme omgärdad av en konstgjord sjö och park. Sommarstället revs 1902 och på platsen uppfördes istället ett antal bostadshus.
Photographer: -.
Date when image were taken: -.
Street, location: -.
City: Malmoe
Keywords:
Malmö
,
kontor
,
Kockums
,
kvarter Gråbjörnen
,
exteriör
,
husfasad
,
fönster
,
fasad
,
persienn
,
Jaenecke & Samuelsson
,
Innerstaden
,
rådman
,
Frans Henrik Kockum
,
davidshall
,
gatukorsning
,
gatuhörn
,
gatuskylt
,
jörgen ankersgatan
,
sommarbostad
,
Holmgatan
,
postkontor
,
Jörgen Ankers
,
Villa Holmen
,
Wetzel
,
nyklassicism
   
Archive collection: Arkitektkontoret Jaenecke & Samuelsson
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00411, Arkitektkontoret Jaenecke & Samuelsson  
ID: 37381