• 42  of  45
Uploaded on:
09/06/2017 08:36:44
Type:
Asset
File Size:
1,33 MB
Dimensions:
3939 x 2833 pixels
1997 views 2 downloads
Description: Holmgatan. Till vänster hörnet av Holmgatan och Jörgen Ankersgatan 3, kvarter Haren. Fastigheten revs 1975 och på platsen uppfördes ett modernt bostadshus i tegel 1980. Byggnaden längst till höger i kvarter Holmen är också riven. På platsen uppfördes 1982 ytterligare ett modernt tegelhus. Vidare över Jörgen Ankersgatan, vid hörnet av Holmgatan 4, en fastighet ritad av arkitektkontoret Jaenecke & Samuelsson och uppfört 1958, kvarter Gråbjörnen. På tomten låg tidigare sju mindre hus som revs 1957 för att lämna plats åt denna byggnad. I fastigheten låg i många år ett postkontor(stängdes 2003). Jörgen Ankersgatan har fått sitt namn efter den framstående ämbetsmannen och rådmannen Jörgen Ankers som var verksam i Malmö under 1650-talet. Holmgatan är namngiven efter industrimannen Frans Henrik Kockums(1802-75) sommarbostad Villa Holmen. Denna ritades i nyklassicistisk italiensk stil av Wetzel från Tyskland och uppfördes 1839 i nuvarande kvarter Holmen(ej i bild). Villan låg just på en liten holme omgärdad av en konstgjord sjö och park. Sommarstället revs 1902 och på platsen uppfördes istället ett antal bostadshus. Längst ner i bildens fond skymtar Davidshallsgatan 20-22, kvarter Björnen. Under bostadsmässan BO86 1986 så byggdes passagen Holmgången mellan Davidshallsgatan 20 och Södra Förstadsgatan 23. I Holmgången har bl a Skånska Målarskolan haft sina lokaler och konstnären Ola Billgren hade också sin ateljé här under ett flertal år. Byggnaden till höger, på Davidshallsgatan 22, är ritad i funktionalistisk stil av arkitekt Axel Carlsson och uppfördes 1938.
Photographer: -.
Date when image were taken: -.
Street, location: -.
City: Malmoe
Keywords:
Malmö
,
butik
,
kontor
,
Kockums
,
skyltfönster
,
konst
,
tavlor
,
kvarter Gråbjörnen
,
exteriör
,
husfasad
,
fasad
,
konstnär
,
Sol
,
skorsten
,
balkong
,
markis
,
vädring
,
trafikskylt
,
Jaenecke & Samuelsson
,
Davidshallsgatan
,
Innerstaden
,
Holmgången
,
skola
,
stuckatur
,
gatubelysning
,
rådman
,
Frans Henrik Kockum
,
davidshall
,
tv-antenn
,
gatukorsning
,
gatuhörn
,
jörgen ankersgatan
,
Ola Billgren
,
sommarbostad
,
Volkswagen
,
VW
,
Folkabubbla
,
Holmgatan
,
kvarter Haren
,
kvarter Holmen
,
postkontor
,
Jörgen Ankers
,
Villa Holmen
,
Wetzel
,
nyklassicism
,
konstnärsateljé
,
Skånska Målarskolan
,
konstskola
,
Axel Carlsson
   
Archive collection: Arkitektkontoret Jaenecke & Samuelsson
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00411, Arkitektkontoret Jaenecke & Samuelsson  
ID: 37667