• 6  of  18
Uploaded on:
12/06/2017 12:15:11
Type:
Asset
File Size:
3,10 MB
Dimensions:
5212 x 6080 pixels
1655 views 0 downloads
Description: Hörnet av Humlegatan och Östergatan, kvarter Carolus. Diedenska huset, kvarter Carolus, uppfört av Nils Roed på 1620-talet. 1856 köptes fastigheten av handelsmannen Johan Henrik Dieden III(1808-1879). Claes Nestor Siegbahn(1825-96)var anställd som gårdsbokhållare hos JH Dieden och även hans son. Därför kallas byggnaden ibland även för Siegbahnska huset. Bagerska huset på andra sidan av Östergatan, kvarter Sankt Gertrud, vid Bagersgatans mynning. Uppfört 1803 av handlanden Jonas Lundin som 1777 förvärvat tomten av sin svärfar, handlanden Lorens Faxe. Korsvirkeslängan som då stod på platsen brann 1800, därefter lät Lundin bygga det nuvarande gathuset. 1824 förvärvas gården av kammarrättsrådet Eberhard Quensel som 1846 sålde den till sin svärson, handlanden Johan Peter Bager. Före 1898 hette Bagersgatan Lilla Humlegränden/Lilla Humlegatan.
Photographer: okänd
Date when image were taken: okänd
Street, location: Humlegatan - Östergatan
City: Malmoe
Keywords:
Malmö
,
korsvirkeshus
,
exteriör
,
husfasad
,
belysning
,
Sol
,
tegel
,
gatlykta
,
gatskylt
,
Humlegatan
,
kvarter Carolus
,
Östergatan
,
Diedenska huset
,
Johan Henrik Dieden III
,
Siegbahnska huset
,
kvarter Sankt Gertrud
,
Bagersgatan
,
Lorens Faxe
,
Bagerska huset
,
Johan Peter Bager
,
Jonas Lundin
,
Eberhard Quensel
,
Nils Roed
   
Archive collection: Malmö Info
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 01746, Malmö Info  
ID: 40088