• 42  of  55
Uploaded on:
12/06/2017 13:15:22
Type:
Asset
File Size:
3,36 MB
Dimensions:
7264 x 4398 pixels
431 views 0 downloads
Description: Malmö Banhall, interiör vid Centralstationen. Den 1 december 1856 öppnades ”Jernbanan” mellan Malmö och Lund. 1864 öppnades en förbindelse med Stockholm över Falköping. Den 14 december 1866 brann dåvarande järnvägsstationen ner till grunden. Malmö Central stod färdig 1858, två år efter det att järnvägen mellan Lund och Malmö invigts första gången. Stationen låg då i stadens utkant men nära färjorna till Köpenhamn som gick från Inre hamnen alldeles framför stationsbyggnaden. Byggnaden förstördes dock till stor del redan den 14 december 1866, vid en anlagd brand. Vid återuppbyggnaden kunde klocktornet från den första byggnaden behållas. Denna del, mellan perrongerna och Centralplan, invigdes 1872.
Med tiden anslöts fler banor till Malmö och då behövdes fler spår och större banhallar. Den stora nya banhallen med 4 nya spår blev klar 1891. Utmed Skeppsbron byggdes också en byggnad av rött tegel som skulle innehålla lokaler för administrationen, vilket det gör än idag. År 1924 byggdes den nuvarande banhallen. Arkitekten till denna byggnad var Folke Zettervall.
Photographer: okänd
Date when image were taken: okänd
Street, location: okänd
City: Malmö
Keywords:
1924
,
järnväg
,
1975
,
centralstation
,
tåg
,
1856
,
1920
,
Malmö Info
,
svartvit
,
1864
,
1890
,
1866
,
jernbanan
   
Archive collection: Malmö Info
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 01746, Malmö Info  
ID: 40809