You do not have permission to download this asset.
Uploaded on:
15/06/2017 11:33:12
Type:
Asset
File Size:
941,35 KB
Dimensions:
2512 x 4410 pixels
175 views 1 download
Description: Lars Peter Kruse.
Under namnet Nilsson & Kruse etablerades en klädes-, manufaktur- och kolonialvaruaffär vid Östergatan 20 i Malmö. Företaget grundades i april 1825 som enskilt bolag av Carl Nilsson och Lars Peter Kruse. Efter Nilssons död år 1840 fortsatte Kruse ensam rörelsen under firma L.P. Kruse. 1847 förvärvade Kruse handlanden Mathias Flensburgs i fastigheten Kalendegatan nr 28 bedrivna trikåtfabrik, som vid slutet av 1850-talet flyttades till Östergatan.
Firmanamnet hade 1850 ändrats till L.P. Kruse & Son i samband med att den 24-årige Carl Gustaf Kruse upptagits som faderns kompanjon.
En vändpunkt för trikåtillverkningen, som länge gått med förlust, inträffade i början av 1860-talet, sedan Carl Gustaf Kruses yngre broder Lorens Edvard inträtt som delägare i bolaget. Under hans ledning upparbetades trikåtsektorn och 1869-1870 hade man en filial i Köpenhamn. 1870 uppfördes en fabriksbyggnad på gården Östergatan 20 där ett bomullsväveri anlades. Samtidigt upphörde kolonialvaruaffären.
1901 utträdde Lorens Edvard Kruse ur firman och efterträddes av sönerna Lars Gustaf och Ernst Ludvig Kruse. Dessa köpte Landskrona Väfveri AB:s år 1899 uppförda väveri och förenade det år 1902 med den i Malmö dittills bedrivna väveriverksamheten. Från och med 1908 var Ernst Ludvig Kruse ensam innehavare av företaget.
Småningom gick utvecklingen mot allt större enheter inom textilindustrien och år 1941 inköptes företaget av MAB varvid bl a fabriken i Landskrona nedlades.
Photographer: -.
Date when image were taken: -.
Street, location: -.
City: -.
Keywords:
Malmö
,
textilindustri
,
Östergatan
,
Porträttfoto
,
bolag
,
MAB
,
L.P. Kruse
,
Lars Peter Kruse
   
Archive collection: Einar Bagers samling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00152, Einar Bagers collection  
ID: 52913