• 53  of  55
Uploaded on:
20/06/2017 14:37:59
Type:
Asset
File Size:
2,54 MB
Dimensions:
6613 x 4890 pixels
4838 views 0 downloads
Description: Östergatan..Hörnet av Östergatan och Bagersgatan, kvarter Sankt Gertrud. Trevåningshuset längst till vänster är ritat av Malmös förste stadsarkitekt William Klein, byggår 1873. Till höger det Bagerska huset, uppfört 1803 av handlanden Jonas Lundin som 1777 förvärvat tomten av sin svärfar, handlanden Lorens Faxe. Korsvirkeslängan som då stod på platsen brann 1800, därefter lät Lundin bygga det nuvarande gathuset. 1824 förvärvas gården av kammarrättsrådet Eberhard Quensel som 1846 sålde den till sin svärson, handlanden Johan Peter Bager. Före 1898 hette Bagersgatan Lilla Humlegränden/Lilla Humlegatan. På bilden syns butiken Paulsson & Månsson Linoleum och Nestlens kopiering..
Photographer: Atelier B.W. Foto, Malmö
Date when image were taken: okänd
Street, location: Östergatan
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
butik
,
skylt
,
skyltfönster
,
trottoar
,
gatsten
,
port
,
fönster
,
rutigt
,
golv
,
tak
,
gatuliv
,
trafik
,
cyklar
,
Sol
,
uniform
,
källare
,
takfönster
,
vindsfönster
,
moped
,
skorsten
,
markis
,
kopiering
,
duplicering
,
mattor
,
trafikskylt
,
folkliv
,
bilar
,
vänstertrafik
,
fotgängare
,
gatskylt
,
Östergatan
,
historia
,
källarlucka
,
Bager
,
kvarter Sankt Gertrud
,
Lorens Faxe
,
vädra
,
Malmö förskönings- och planteringsförening
,
Bagerska huset
,
Johan Peter Bager
,
stadsarkitekt
,
William Klein
,
Jonas Lundin
,
Eberhard Quensel
,
Paulsson & Månsson Linoleum
,
plast
,
Nestlens
,
ljuskopiering
,
fotostatkopior
,
betygsavskrifter
   
Archive collection: Malmö förskönings- och planteringsförening
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00567, The Malmoe Plantation Association  
ID: 64147