• 56  of  57
Uploaded on:
21/06/2017 11:13:40
Type:
Asset
File Size:
1,76 MB
Dimensions:
7159 x 4410 pixels
1135 views 2 downloads
Description: Gamla Stadsarkivet, före detta Riksbankshuset, vid Östergatan 32. Kvarter Diskonten. Byggnaden är uppförd på historisk mark då platsen tidigare rymt både tingsplats och rådhus(fram till 1760). Byggnaden ritades 1886 av arkitekt John Smedberg och invigdes 1888. John Smedberg föddes i Stockholm 1851. Efter avslutad examen och fortsatta studier i Frankrike och Italien kom Smedberg till Malmö 1878. Riksbankshuset lär ha den kejserliga riksbanksbyggnaden i Berlin som förebild. År 1953 ansågs byggnaden vara för omodern för bankens verksamhet och såldes till Malmö stad. Det fanns först planer på att riva byggnaden då vissa var av åsikten att den skymde S:t Petri Kyrkans vy. Planerna skrinlades dock och istället flyttade Malmö stadsarkiv in i lokalerna 1958. Med tiden växte Stadsarkivets behov av större utrymme och flyttade därför 1991 vidare verksamheten till nya rymligare lokaler på Isbergs gata 13 i Västra hamnen. Riksbankshuset blev förklarat som byggnadsminne 1995.
Photographer: -.
Date when image were taken: -.
Street, location: Östergatan
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
skylt
,
cykel
,
trafikskylt
,
1958
,
Sankt Petri kyrka
,
S.t Petri kyrka
,
Malmö stadsarkiv
,
kyrka
,
stadsarkivet
,
cykelparkering
,
Lyktstolpe
,
Östergatan
,
arkiv
,
1888
,
stadshistoria
,
rådhus
,
1886
,
John Smedberg
,
Själbodgatan
,
Petrikyrkan
,
Munck af Rosenschölds släktarkiv
,
1991
,
Riksbankshuset
,
nyrenässans
,
parkering förbjuden
,
kvarter Diskonten
,
Göran Olsgatan
,
byggnadsminne
,
tingsplats
,
bremervalv
,
Sankt Petrigatan
   
Archive collection: Munck af Rosenschölds släktarkiv
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00956, Munck of Rosenschöld's family archive  
ID: 66091