Uploaded on:
18/05/2017 10:54:22
Type:
Asset
File Size:
3,29 MB
Dimensions:
7078 x 5547 pixels
469 views 0 downloads
Description: Vy över varvet - yttrebäddarna. På bild syns Huvudkontor (1), bäddarna 6 (6), 7 (7), och 8 (8) sektionsamlingsplaner docka 2 (3) och utrustningskajerna 3 (4) och 5 (5). Framför hall 2 (2) till höger syns gamla sjukstugan. Tillägg till text: (BN) (5) Vid utrustningskaj ligger fartyg nr 461, Gerd Maersk, ett 60 650 tons tankfartyg till A-P Möller, Köpenhamn. Sjösatt 1960 04 08. (6) På bädd nr 6 ligger fart 486, Paul Endacott, ett 22 090 tons gastankfartyg till Trelleborgs Ångfartygs AB. Sjösattes 1963-11-27. (7) På bädd nr 7 ligger fart 472, Esso Yorkshire, ett 89 924 ton tankfartyg till Esso Petroleum Co. Sjösattes 1963-09-11 (8) På bädd nr 8 ligger fart 473, Bruce Jarl, ett 54 600 ton tankfartyg till Det Nordenfjeldske Dampskibselskab. Sjösattes 1963-08-21.
Photographer: Okänt.
Date when image were taken: 1963-04-25
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
Kockums
,
huvudkontor
,
varv
,
varvshistoria
,
utrustningskaj
,
bädd
,
sektionsamling
   
Archive collection: Kockums Mekaniska Verkstad
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00429, Kockums Mekaniska Verkstads AB  
ID: 9349