• 49  of  49
Uploaded on:
29/05/2017 09:46:25
Type:
Asset
File Size:
4,96 MB
Dimensions:
3112 x 1987 pixels
1884 views 2 downloads
Description: Gamla Husarsjukhuset, Garnisonsjukhuset, tidigare Högvakten, Norra Vallgatan, rivet 1898. Stora Tullhuset på vänster sida vid Skeppsbron/Mälarbrons fäste, kvarter Börshuset. Byggnaden ritades av Stockholmsbröderna Axel och Hjalmar Kumlien, byggherre Kungliga Tullverket, byggår 1875. Längst till höger, vid Mäster Johansgatans mynning, kvarter Jörgen Kock, N. Pehrsson Rum för Resande, sedermera platsen för Grand Hotell(uppförd 1931). Därefter Beijerska huset, uppfört 1875. Hörnhuset(bakom hästdroskan)i kvarter Mercurius, vid Norra Vallgatan 68/Frans Suellsgatan. Efter att huset revs uppfördes här Skånepalatset 1903-05, byggherre Brand & Lifförsäkringsaktiebolaget Skåne. Till höger om detta skymtar Dringenbergska gården. Uppkallad efter myntmästare Henrik Dringenberg som bodde här mellan 1463-1500. Gården är en av Malmös äldsta och i källaren återfinns rester från 1200-talet. Fasaden i empirstil tillkom på 1800-talet. 1742-1762 användes byggnaden som spinnhus och 1827-1870 som skola, Malmö Latinskola.
Photographer: Carl De Sharengrad, Malmö.
Date when image were taken: 1866.
Street, location: Norra Vallgatan
City: Malmoe
Keywords:
Malmö
,
herrkläder
,
barn
,
flaggstång
,
skylt
,
barnkläder
,
huvudbonad
,
basker
,
exteriör
,
trottoar
,
gatsten
,
husfasad
,
häst
,
vykort
,
fasad
,
hatt
,
gatuliv
,
träd
,
Skånepalatset
,
Norra Vallgatan
,
kanalen
,
kvarter Mercurius
,
hotell
,
balkong
,
vagn
,
sjukhus
,
folkliv
,
gatlykta
,
Frans Suellsgatan
,
fotgängare
,
skola
,
bro
,
staket
,
Skeppsbron
,
Mälarbron
,
hästdroska
,
stadshistoria
,
historia
,
malmöbilder
,
Latinskolan
,
pojkkläder
,
flickkläder
,
myntmästare
,
Beijerska huset
,
hästvagn
,
Grand Hotell
,
kusk
,
Börshuset
,
Malmö Latinskola
,
Mäster Johansgatan
,
flickklänning
,
tullhus
,
droska
,
hospital
,
tullen
,
gamla Husarsjukhuset
,
Husarsjukhuset
,
Garnisonsjukhuset
,
garnison
,
Högvakten
,
Stora Tullhuset
,
kvarter Börshuset
,
Axel Kumlien
,
Hjalmar Kumlien
,
Kungliga Tullverket
,
kvarter Jörgen Kock
,
N. Pehrsson Rum för Resande
,
G & L Beijer
,
Brand & Lifförsäkringsaktiebolaget
,
Dringenbergska gården
,
Henrik Dringenberg
,
spinnhus
,
knäbyxor
,
piska
,
Gamla Malmö
   
Archive collection: Malmö stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 15502