• 1  of  2
Uploaded on:
31/05/2017 17:12:03
Type:
Asset
File Size:
1,15 MB
Dimensions:
4129 x 2815 pixels
2894 views 4 downloads
Description: Fastigheten Ensamheten i hörnet av Hörbygatan och Ystadgatan, kvarter Öknen. Ritad av arkitekt Axel Stenberg och uppförd år 1909. Byggnaden var under den första tiden det enda större bostadshuset i området och endast omgiven av kolonier och jordbruksmark. Detta är orsaken till att det i folkmun kom att kallas för "Ensamheten". Husets form har även givit det benämningen "Triangelhuset", inte att förväxla med området Triangeln i Malmö innerstad. På bottenplan ligger C. J. Åhlanders Speceri-Matvaru & Diverseaffär. Vid Ystadgatans ände, längs med Lantmannagatan, syns ingången till Sofielundsgården. Uppförd på 1790-talet av dåvarande landshövding Tage Thott. 1792 förvärvades gården av handlaren Hans Bauert och hans hustru Sophia Charlotta af Trolle, som gården är uppkallad efter. Gården revs 1953 och på platsen ligger nu S:t Matteus kyrka med församlingshus, kvarter Tryggheten. Ystadgatan fortsätter nu också över Lantmannagatan förbi kyrkan mot Fagerstastigen. I bildens nedre högra hörn syns Ystadvägen svänga in mot Rolfsgatans mynning, kvarter Urbilden. Bakom kolonistugorna, förbi kvarter Intäkten, skymtar en fabriksskorsten. På den bördiga gamla åkerbruksmarken växer nu ett modernt industriområde fram, kvarter Kampen.
Street, location: Hörbygatan - Ystadgatan
City: Malmoe
Keywords:
Malmö
,
butik
,
mat
,
entré
,
grind
,
barn
,
pojke
,
flaggstång
,
skyltfönster
,
livsmedel
,
exteriör
,
gatsten
,
husfasad
,
port
,
belysning
,
ingång
,
speceri
,
fasad
,
träd
,
balkong
,
markis
,
fabrik
,
jordbruk
,
lantbruk
,
valv
,
barnvagn
,
gatlykta
,
gräsmatta
,
landshövding
,
Sofielund
,
gräs
,
lantmannagatan
,
industri
,
staket
,
buskar
,
gård
,
ornament
,
Torn
,
koloni
,
koloniområde
,
stuckatur
,
pojkkläder
,
jugend
,
industrialism
,
Industriområde
,
ensamheten
,
rolfsgatan
,
åkermark
,
fabriksskorsten
,
Ystadgatan
,
Hörbygatan
,
kvarter Öknen
,
kvarter Tryggheten
,
kvarter Kampen
,
kvarter Intäkten
,
kvarter Urbilden
,
Triangelhuset
,
C. J. Åhlanders Speceri-Matvaru & Diverseaffär
,
bågvalv
,
Sofielundsgården
,
åkerbruk
,
Tage Thott
,
Hans Bauert
,
Sophia Charlotta af Trolle
,
Sophielund
   
Archive collection: Åke Jörlebys samling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00421, Åke Jörlebys samling , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 21905