• 4  of  2269
Uploaded on:
31/05/2017 17:16:41
Type:
Asset
File Size:
1,26 MB
Dimensions:
4100 x 2642 pixels
5544 views 0 downloads
Description: Fågelperspektiv över kvarter Carolus(nuvarande Caroli city), Humlegatan, kvarter Humle, Norregatan, kvarter Österport och östra Malmö. Bilden är förmodligen tagen från tornet på Caroli kyrka. I bildens översta vänstra hörn syns fabrikör Axel Paulus Sjöbergs hus, Sjöbergska palatset, ritat av arkitekt Alfred Arwidius, byggår 1893-94. Taket på det Sjöbergska magasinet, fabrikslokalen, syns även på bilden. Byggnaden ligger i direkt anslutning till bostaden. Korsvirkeshuset mittemot är Diedenska huset uppfört av Niels Roed på 1620-talet och till höger om detta det Diedenska sädesmagasinet som revs under 1970-talet. 1856 köptes fastigheten av handelsmannen Johan Henrik Dieden III(1808-1879). AP Sjöberg fick sin handelsutbildning hos JH Dieden. Claes Nestor Siegbahn(1825-96)var anställd som gårdsbokhållare hos JH Dieden och även hans son. Därför kallas byggnaden ibland även för Siegbahnska huset. Innergården i bildens nedersta hörn tillhör Thottska huset, Malmös äldsta korsvirkeshus, uppfört av Tage Otsen Thott och hans hustru Else Ulfstand 1558. .

Översiktsfotografi på byggnader med stad som sträcker ut sig i bakgrunden.
Photographer: Åke Jörleby
Date when image were taken: 1960-tal
Street, location: okänd
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
korsvirkeshus
,
exteriör
,
husfasad
,
vykort
,
innergård
,
fasad
,
tak
,
bil
,
utsikt
,
Sol
,
tegel
,
träd
,
bakgård
,
hustak
,
skorsten
,
tegelhus
,
bostadshus
,
fabrik
,
fotografi
,
Malmömotiv
,
vår
,
Humlegatan
,
kvarter Carolus
,
kvarter Humle
,
industri
,
Öster
,
fågelperspektiv
,
parkering
,
panorama
,
Diedenska huset
,
Johan Henrik Dieden III
,
Siegbahnska huset
,
Thottska huset
,
Axel Paulus Sjöberg
,
Sjöbergska palatset
,
Alfred Arwidius
,
Caroli city
,
magasin
,
Sjöbergska magasinet
,
fabrikslokal
,
topografi
,
Norregatan
,
Kvarter Österport
   
Archive collection: Åke Jörlebys samling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00421, Åke Jörlebys samling  
ID: 22018