• 19  of  19
Uploaded on:
01/06/2017 12:55:05
Type:
Asset
File Size:
1,05 MB
Dimensions:
3399 x 3426 pixels
2521 views 1 download
Description: Sallerupsvägen österut vid Katrinelund. I kvarter Katrinelund på höger sida står tre skivhus i gult tegel längs med Eriksdalsgatan 3-7, som löper parallellt med Sallerupsvägen. Husen är uppförda 1959 och ritade av Sven Grönqvist på HSB arkitektkontor. Utemiljön i kvarteret är skapad av Per Friberg på HSB. Katrinelund är uppkallat efter en gård som på 1800-talet låg på den tidigare jordbruksmarken i området. Gården tillhörde glasmästaren Peter Enelund och efter vars hustru, Elna Catharina, gården döptes. Även Eriksdal är namnet på en gård som tidigare låg i samma område. Längre ner på Sallerupsvägen, förbi järnvägsviadukten, ligger kvarter Tusculanum på höger sida. Tusculanum var namnet på stadsläkare August Falcks sommarvilla som låg på platsen från 1870-talet fram till 1977. Därefter reser sig ett 11-våningshus i rött tegel vid hörnet av Sallerupsvägen och Scheelegatan i Håkanstorp, kvarter Kungsliljan. Detta höghus och Sankta Katarina kyrka(revs 2016) intill uppfördes båda 1958 och ritades av Svenska Riksbyggens arkitektkontor i Stockholm. På vänster sida, förbi Singelgatan, i bildens fond skymtar Johanneslusts egnahemsområde. Vid Johanneslust låg under 1800-talets mitt en av Malmös mest populära värdshus och dansbanor uppkallad efter hotellvärden Johan Magnusson. Håkanstorp i sin tur är uppkallad efter en tidigare lantgård i området som under 1600-talet ägdes av handlanden Olof Hågensen.
Photographer: Göran Lundkvist
Date when image were taken: 1974
Street, location: Sallerupsvägen
City: Malmoe
Keywords:
Malmö
,
Sallerupsvägen
,
reklam
,
exteriör
,
trottoar
,
gatsten
,
husfasad
,
belysning
,
innergård
,
fasad
,
nummerskylt
,
trafik
,
buss
,
busshållplats
,
träd
,
tegelhus
,
balkong
,
Arbetet
,
bostadshus
,
sommar
,
käpp
,
trafikskylt
,
bilar
,
höghus
,
gräsmatta
,
Katrinelund
,
järnväg
,
fotgängare
,
vår
,
Öster
,
kyrka
,
väg
,
asfalt
,
bro
,
buskar
,
viadukt
,
högertrafik
,
stadsläkare
,
kvarter Katrinelund
,
damkappa
,
reklampelare
,
järnvägsbro
,
HSB
,
buskage
,
Håkanstorp
,
Malmö Lokaltrafik
,
Eriksdal
,
Volkswagen
,
VW
,
Herr Gårman
,
vägbelysning
,
refug
,
Folkabubbla
,
glasmästare
,
brf Eriksdal
,
Johanneslust
,
Eriksdalsgatan
,
Scheelegatan
,
Singelgatan
,
kvarter Bredablick
,
kvarter Tusculanum
,
kvarter Spindeln
,
kvarter Getingen
,
kvarter Kungsliljan
,
Sven Grönqvist
,
Per Friberg
,
Peter Enelund
,
Elna Catharina
,
Tusculanum
,
August Falck
,
Johan Magnusson
,
Svenska Riksbyggens arkitektkontor
,
Olof Hågensen
,
skivhus
,
järnvägsviadukt
,
Sankta Katarina kyrka
,
egna hem
   
Archive collection: HSBs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00139, HSB's Malmoe image collection  
ID: 26548