Uploaded on:
01/06/2017 16:07:04
Type:
Asset
File Size:
7,88 MB
Dimensions:
3466 x 2375 pixels
1786 views 3 downloads
Description: Hörnet av Baltzarsgatan och Kalendegatan, kvarter 63 Spinneriet. Hörnhuset hade vid tidpunkten för bilden adressen Baltzarsgatan 6(nya husnummer efter 1913). Tomt nr III(äldre nr 385). I fastigheten bodde 1897-1898 en murare med familj (4 pers), en änka med 4 barn, en murare och två spisvärdinnor. I huset intill, på Baltzarsgatan 4, skyltar maskinstickerskan Elise Månsson. Elise föddes 1857 i Stehag. Hon var verksam på adressen från oktober 1896 till oktober 1899. Då hon anlände hade hon titeln städerska, men den ändrades senare till stickerska. Hon bodde här tillsammans med sin syster Charlotte Månsson, född 1861 i Stehag. Huset byggdes 1885. Till vänster om detta skymtar skjutsinrättningen. De höga skorstenarna tillhör kvarterets textilfabriker. Först disponerades byggnaderna av Manufakturaktiebolaget(MAB) och övertogs därefter av Malmö Yllefabriks AB(MYA) 1898. Längst ut till höger i kvarter Lybeck, vid hörnet av Stora Nygatan och Malmborgsgatan, reser sig "Doffeln", Malmö Yllefabriks huvudbyggnad, som låg på platsen 1867-1958. Byggnaden på bilden uppfördes 1889 och revs 1960 för att lämna plats åt varuhuset NK(Hansacompagniet). Längst till vänster på bilden skymtar kvarter Von Conow. Samtliga byggnader på bilden är nu försvunna.

Photographer: -.
Date when image were taken: 1897-99
Street, location: Kalendegatan; Baltzarsgatan.
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
barn
,
skylt
,
barnkläder
,
textil
,
exteriör
,
trottoar
,
gatsten
,
husfasad
,
häst
,
fasad
,
varuhus
,
tillverkning
,
textilindustri
,
fastighet
,
skorsten
,
fabrik
,
vagn
,
Kalendegatan
,
folkliv
,
Stora Nygatan
,
gatlykta
,
fotgängare
,
gatskylt
,
gathus
,
Centrum
,
industri
,
gata
,
väg
,
Köpcentrum
,
City
,
Baltzarsgatan
,
kvarter von Conow
,
MYA
,
kvarter Lybeck
,
kvarter Spinneriet
,
Doffeln
,
Hansacompagniet
,
fastighetskontor
,
NK
,
Malmborgsgatan
,
Murare
,
Manufakturaktiebolaget
,
MAB
,
Malmö Yllefabriks AB
,
Nordiska Kompaniet
,
spisvärdinna
,
maskinstickerska
,
textilfabrik
,
skjutsinrättningen
   
Archive collection: Fastighetskontoret i Malmö
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00176, Real Estate Office in Malmö  
ID: 27629