• 20  of  23
Uploaded on:
02/06/2017 14:26:22
Type:
Asset
File Size:
991,72 KB
Dimensions:
4000 x 2643 pixels
2714 views 0 downloads
Description: Östra Förstadsgatan. Bilden är tagen från taket på Östra Förstadsgatan 16 i kvarter Kasper. På tomten närmast kameran pågår förberedelser inför byggnation av HSB-bostäder. Dessa stod färdiga 1981. Längst till höger i samma kvarter syns baksidan av ett flervåningshus vid Gyllenpalmsgatan 1, uppfört 1965. Vid andra hörnan av Gyllenpalmsgatan och Östra Förstadsgatan 4-6 står en fastighet byggd på 1930-talet, kvarter Klas. På motsatt sida av Östra Förstadsgatan(1-11) breder en bilparkering ut sig mot Exercisgatan i kvarter Axel. På platsen uppfördes 1988 ett stort antal bostäder. Längst till vänster ligger Vollmers herrekipering i ett äldre hus på Östra Förstadsgatan 13, byggt 1910. På andra sidan av kanalen, längs med Östra Promenaden, skymtar från vänster kvarter Stettin, Stora Kvarngatan, kvarter Stralsund, Grönegatan och kvarter Utanverket. Ovan hustaken reser sig Rörsjöverkets två skorstenar i kvarter Storken, Kronprinsen och Sankt Petri kyrkans torn.
Photographer: Ej identifierad.
Date when image were taken: Före 1981
Street, location: Östra Förstadsgatan
City: Malmoe
Keywords:
Malmö
,
herrkläder
,
flaggstång
,
skylt
,
reklam
,
skyltfönster
,
exteriör
,
husfasad
,
fasad
,
trafik
,
bil
,
buss
,
kanalen
,
skorsten
,
grus
,
bostadshus
,
el
,
elektricitet
,
bilar
,
Sankt Petri kyrka
,
Kronprinsen
,
nybyggnation
,
Grönegatan
,
rivningstomt
,
Vatten
,
Innerstaden
,
kyrka
,
staket
,
bostäder
,
parkering
,
stadsbuss
,
lyftkran
,
kyrktorn
,
Torn
,
panorama
,
högertrafik
,
Östra Förstadsgatan
,
Stora Kvarngatan
,
HSB
,
volvo
,
Bilparkering
,
byggarbetsplats
,
Lokaltrafik
,
Malmö Lokaltrafik
,
energi
,
Exercisgatan
,
Östra Förstaden
,
Husvagn
,
Markarbete
,
kraftvärmeverk
,
elverk
,
fronton
,
kvarter Kasper
,
kvarter Klas
,
grusparkering
,
kvarter Stettin
,
kvarter Axel
,
kvarter Storken
,
Östra Promenaden
,
skyline
,
Vollmers herrekipering
,
Rörsjöverket
,
Malmö Elverk
,
Gyllenpalmsgatan
,
kvarter Stralsund
,
kvarter Utanverket
,
stadssilhuett
   
Archive collection: Fastighetskontoret i Malmö
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00176, Real Estate Office in Malmö  
ID: 30846