• 13  of  47
Uploaded on:
02/06/2017 14:26:27
Type:
Asset
File Size:
1,04 MB
Dimensions:
4000 x 2643 pixels
2397 views 0 downloads
Description: Östra Förstadsgatan och Gyllenpalmsgatan. Bilden är tagen från taket på Östra Förstadsgatan 16, kvarter Kasper. På tomten närmast kameran pågår förberedelser inför byggnation av HSB-bostäder. Dessa stod färdiga 1981. Därefter syns en innergård och baksidan av ett flervåningshus längs med Gyllenpalmsgatan 1-3 och Slussgatan 7, uppfört 1965. Vid andra hörnan av Gyllenpalmsgatan och Östra Förstadsgatan 4-6 står en fastighet byggd på 1930-talet, kvarter Klas. På motsatt sida av Östra Förstadsgatan(1-11) breder en bilparkering ut sig mot Exercisgatan i kvarter Axel. På platsen uppfördes 1988 ett stort antal bostäder. I bildens fond sträcker sig en större kontorsfastighet(byggår 1960) längs med kanalen och Östra Promenaden 7, kvarter Utanverket. Ovan hustaken reser sig Sankt Petri kyrkans torn och Kockumskranen mot himlen. Gyllenpalmsgatan är uppkallad efter justitiepresident Johan Gyllenpalm som utmärkte sig vid stadens försvar under belägringen 1677.
Photographer: Ej identifierad.
Date when image were taken: Före 1981
Street, location: Östra Förstadsgatan och Gyllenpalmsgatan
City: Malmoe
Keywords:
Malmö
,
kontor
,
Kockums
,
skylt
,
reklam
,
exteriör
,
husfasad
,
innergård
,
fasad
,
cykelställ
,
träd
,
kanalen
,
bakgård
,
hustak
,
skorsten
,
plantering
,
grus
,
bostadshus
,
trafikskylt
,
nybyggnation
,
rivningstomt
,
Kockumskranen
,
Lekplats
,
Vatten
,
Innerstaden
,
Öster
,
kyrka
,
staket
,
Gungor
,
bostäder
,
parkering
,
lyftkran
,
kyrktorn
,
Torn
,
panorama
,
Caroli kyrka
,
Östra Förstadsgatan
,
HSB
,
sandlåda
,
Bilparkering
,
byggarbetsplats
,
tv-antenn
,
Exercisgatan
,
Östra Förstaden
,
Markarbete
,
Sankt Petri Kyrkan
,
kvarter Kasper
,
kvarter Klas
,
Slussgatan
,
inhägnad
,
kvarter Axel
,
Östra Promenaden
,
stadssiluett
,
skyline
,
Gyllenpalmsgatan
,
kvarter Utanverket
,
Johan Gyllenpalm
,
justitiepresident
,
varvskran
   
Archive collection: Fastighetskontoret i Malmö
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00176, Real Estate Office in Malmö  
ID: 30848