• 4  of  6
Uploaded on:
02/06/2017 14:28:24
Type:
Asset
File Size:
818,66 KB
Dimensions:
4000 x 2643 pixels
2374 views 0 downloads
Description: Triangeln, Rådmansgatan upp mot S:t Johannesgatans korsning. Östbergska Stiftelsen längst till höger, kvarter Abboten. Ritad av arkitekt Axel Stenberg, byggår 1911. Avsikten med stiftelsen var att bereda kostnadsfria bostäder åt behövande änkor och döttrar till stadens köpmän. Därefter kvarter Priorn. På Rådmansgatans vänstra sida, kvarter Kaninen. Längst till vänster i samma kvarter ligger gamla Pildammsskolan. Ritad av arkitekt John Smedberg, byggår 1889. Samtliga byggnader på bilden i kvarter Kaninen är rivna, på platsen ligger nu Triangelns köpcentrum. I bildens mitt reser sig S:t Johannes kyrka. Ritad i jugendstil av arkitekt Axel Anderberg och byggd mellan 1903-07, byggmästare Frans Andersson och O. Knutsson.
Fastighetskontorets ref: 111002-13703.
Photographer: Ulf Runehammar.
Date when image were taken: 1976
Street, location: Rådmansgatan
City: Malmoe
Keywords:
Malmö
,
skylt
,
urtavla
,
Triangeln
,
exteriör
,
husfasad
,
belysning
,
klocka
,
fasad
,
kvarter Kaninen
,
gatstenar
,
tegel
,
parkeringsskylt
,
Ford
,
bilar
,
parkeringsautomat
,
rivningstomt
,
Rådmansgatan
,
skola
,
kyrka
,
staket
,
regn
,
Sankt Johannesgatan
,
parkering
,
kyrktorn
,
Tegelstenar
,
husvägg
,
Sankt Johannes kyrka
,
Pildammsskolan
,
jugend
,
John Smedberg
,
kyrkklocka
,
byggarbetsplats
,
arbetsbod
,
sanering
,
saab
,
folkabuss
,
Volkswagen
,
VW
,
koppartak
,
vägbelysning
,
Axel Stenberg
,
grusparkering
,
avspärrning
,
kvarter Priorn
,
Axel Anderberg
,
gamla Pildammsskolan
,
kvarter Abboten
,
Östbergska stiftelsen
,
stiftelse
   
Archive collection: Fastighetskontoret i Malmö
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00176, Real Estate Office in Malmö  
ID: 30895