• 45  of  78
Uploaded on:
02/06/2017 15:06:08
Type:
Asset
File Size:
2,09 MB
Dimensions:
1073 x 676 pixels
846 views 1 download
Description: Bilparkering vid hörnet av Engelbrektsgatan och Hyregatan, kvarter Diana. På platsen stod tidigare bland annat Schartauhuset. I den byggnaden, som uppfördes på 1600-talet, föddes prästen Henrik Schartau år 1757. Schartau utbildades i Lund och prästvigdes i Kalmar 1780. Hans kraftfulla predikningar och stränga tolkningar av bibeln gav upphov till den ”schartauanska väckelsen”. I början av 70-talet planerade Malmö stad, under kommunalrådet Nils Yngvessons ledning, att anlägga en bred genomfartsled för busstrafik tvärs genom Gråbrödersgatan och Engelbrektsgatan på Gamla väster. För att genomföra projektet krävdes att Schartauhuset och ett stort antal andra äldre fastigheter i området måste rivas. Föreningen Gamla Väster engagerade då massmedia och höll stora protestmöten för att hindra förverkligandet av den s.k. Engelbrektsleden. Direktör Jörgen Faxe från Malmö Förskönings- och Planteringsförening ville satsa 300.000 kronor på upprustning av rivningshotade hus vid Engelbrektsgatan, däribland Schartauhuset. Trots den enorma protestvågen godkände stadsfullmäktige bortsaneringen av fastigheterna i det aktuella området. Hela kvarteret Tranan jämnades med marken och en stor del av kvarteret Stjärnan försvann. I april 1980 revs så även Schartauhuset i kvarter Diana. Malmö museum (under ledning av Sven Rosborn) lyckades dock, efter att rivningen var verkställd, att förhindra en breddning av Engelbrektsgatan med hänvisning till fornminneslagen. Riksbyggen uppförde 1989 ett modernt bostadshus på platsen.
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
präst
,
skylt
,
exteriör
,
bil
,
träd
,
fastighet
,
Engelbrektsgatan
,
gata
,
väg
,
Gamla Väster
,
parkering
,
lyftkran
,
Hyregatan
,
Gråbrödersgatan
,
Bilparkering
,
fastighetskontor
,
Nils Yngvesson
,
Malmö förskönings- och planteringsförening
,
sanering
,
Riksbyggen
,
kvarter Diana
,
Föreningen Gamla Väster
,
Engelbrektsleden
,
Schartauhuset
,
Henrik Schartau
,
predikant
,
Sven Rosborn
,
Jörgen Faxe
   
Archive collection: 00176, Fastighetskontoret i Malmö
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00176, Real Estate Office in Malmö  
ID: 31619