• 10  of  17
Uploaded on:
05/06/2017 09:58:51
Type:
Asset
File Size:
2,18 MB
Dimensions:
1054 x 716 pixels
1939 views 0 downloads
Description: Föreningsgatan, Lugnet. Längst till vänster vid Kaptensgatans mynning syns moderna bostadshus i kvarter Näktergalen. Därefter rivningsfastigheter i kvarter nr 3 Clara, Föreningsgatan 29-31. Gunnars conditori vid tomt nr 8 med orangea markiser. Den grå byggnaden, hörnet av Föreningsgatan 31 och Majorsgatan 25, vid tomt nr 7. Denna delen av Majorsgatan bytte 1978 namn till Gustav Möllers gata. Uppkallad efter Fritz Gustav Möller, socialdemokratisk politiker och redaktör. Den öppna platsen vid kvarter Clara heter sedan 1985 August Palms plats, efter den socialistiska pionjären och agitatorn. Området användes tidigare av Sillagummor för försäljning av färsk fisk. Detta var då ett av Malmös flera fisktorg. Samtliga byggnader i kvarter Clara är nu bortsanerade. Bilden är tagen under uppförandet av bostadsmässan BO86, 30 augusti-21 september 1986. BO86, kvarteret Clara vid korsningen Föreningsgatan och Gustav Möllers gata.
Photographer: J.W.
Date when image were taken: 1986
Street, location: Föreningsgatan; Gustav Möllers gata
City: Malmoe
Keywords:
Malmö
,
butik
,
skylt
,
konditori
,
bakverk
,
livsmedel
,
exteriör
,
husfasad
,
belysning
,
anslag
,
fasad
,
torg
,
Sol
,
träd
,
vindsfönster
,
skorsten
,
bostadshus
,
markis
,
sommar
,
parkeringsskylt
,
trafikskylt
,
Lugnet
,
gatlykta
,
fotgängare
,
Majorsgatan
,
vindskupa
,
ödehus
,
rivningshus
,
rivningstomt
,
Kaptensgatan
,
Föreningsgatan
,
asfalt
,
politiker
,
sommarkläder
,
August Palms plats
,
Socialdemokrat
,
sanering
,
August Palm
,
Gustav Möller
,
bostadsmässa
,
kvarter Clara
,
Fisktorget
,
sillagummor
,
Gustav Möllers gata
,
Gunnars conditori
,
nyplantering
,
igenbommat
,
BO86
,
kvarter Näktergalen
,
byggnadsställningar
   
Archive collection: Fastighetskontoret i Malmö
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00176, Real Estate Office in Malmö  
ID: 32703