Uploaded on:
21/06/2017 14:10:48
Type:
Asset
File Size:
5,70 MB
Dimensions:
2687 x 2212 pixels
3668 views 2 downloads
Description: J.G. Hedbergs bokhandel i hörnet av Hamngatan(Östra Hamngatan 1864-1914) och Adelgatan(dåvarande nr 69), kvarter Sqvalperup 6. Bilden är tagen 1895. 1790 inköpte Malmö hantverkssocietet en gård på denna tomt av tullförvaltareänkan Borg för 5300 daler i silvermynt. Gården disponerades av rådmannen Henrik Kockum fram till hans död 1825 och därefter av olika medlemmar av släkten Kockum. Fram till 1840-talet användes också en del av gården som husarstall. Under åren som gått hade hantverkssocieteten mist kontakten med fastigheten och först på 1850-talet upptäcktes det att de var fastighetens verkliga ägare. Den dåvarande disponenten av gården, lantbrukare Henrik Kockum(sonson till rådmannen), ville inte frivilligt frånträda gården och saken tvingades avgöras i rådhusrätten. Den 29 oktober 1856 meddelade rådhusrätten utslaget i målet och Henrik Kockum förpliktades att överlämna fastigheten till hantverkssocieteten 1 april 1861. 1864 revs den gamla gården och Hantverksocieteten uppförde byggnaden som syns på bilden. De första hyresgästerna i huset var Malmö industriförening och Hantverkarnes i Malmö läse och klubbsällskap. Malmö hantverkssocietet byter 1869 namn till Malmö stads hantverksförening. Denna norra del av Hamngatan är mycket gammal. Tidigare namn på den norra sidan har varit: Botzmans strede(1435), Færgestredet(1448), Prammandstredet(1484), Poffel Fechtels strede(1615), Mörka Porten(från slutet av 1700-talet), Östra Hamngränd(1846). 1864 får den norra delen namnet Östra Hamngatan och det får även den södra delen 1868(inte att förväxlas med Östra Hamngatan i Limhamn). De båda gatupartierna förenas slutligen som Hamngatan 1914. Byggnaden på bilden fick så småningom lämna plats för Hotel Savoy som ritades av Frans Ekelund och invigdes 15 maj 1914 lagom till öppnandet av Baltiska utställningen.
Photographer: Axel Sjöberg
Date when image were taken: okänd
Street, location: Hamngatan, Adelgatan
City: Malmoe
Keywords:
Malmö
,
butik
,
herrkläder
,
kläder
,
barn
,
skyltfönster
,
konsthandel
,
konst
,
textil
,
huvudbonad
,
exteriör
,
gatsten
,
husfasad
,
musikhandel
,
fasad
,
böcker
,
polis
,
uniform
,
Hamngatan
,
källare
,
hattar
,
balkong
,
bokhandel
,
pojkar
,
gatlykta
,
Centrum
,
Innerstaden
,
ornament
,
Adelgatan
,
City
,
plommonstop
,
skärmmössa
,
mössor
,
stuckatur
,
stall
,
spårväg
,
rådman
,
pojkkläder
,
kvarteret Sqvalperup
,
räls
,
musikaffär
,
Malmö hantverksförening
,
Malmö industriförening
,
konstapel
,
Borg
,
husarer
,
änka
,
poliskonstapel
,
pickelhuva
,
Kronprinsens husarer
,
Östra Hamngatan
,
Botzmans strede
,
Færgestredet
,
Prammandstredet
,
Poffel Fechtels strede
,
Mörka Porten
,
Östra Hamngränd
,
Malmö hantverkssocietet
,
Malmö stads hantverksförening
,
tullförvaltareänka
,
Henrik Kockum
,
husarstall
,
J.G. Hedbergs bokhandel
,
bokaffär
,
ylletyger
,
mollskinn
,
bomullstyger
   
Archive collection: Malmö Hantverksförening 1895-1956
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00579, Malmö Hantverksförening 1895-1956 , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 67218